Договір публічної оферти

 • Терміни та визначення

Сторінка онлайн курсів – це сторінка сайту, що знаходиться за інтернет адресою , на якому Учасник може ознайомитися з представленими інфопродуктами, їх описом, цінами, вибрати певний інфопродукт, спосіб оплати і перейти до навчання.

Інфопродукт (курси, вебінари,  публікації,  медіатека) – об’єкти купівлі, представлений до продажу на відповідних сторінках сайту.

Курс (онлайн школа, вебінар, конференція)– об’єкт купівлі, представлений до продажу на сторінці онлайн курсів за допомогою розміщення у відповідному розділі.

Медіатека, solomiazaprutko.com (електронні журнали, статті, книги, інфографіки) – об’єкт купівлі, представлений до продажу на сторінці сайту за допомогою розміщення у відповідному розділі.

Учасник – дієздатна фізична особа, яка замовляє, купує або використовує інфопродукти виключно для особистих потреб.

Продавець (провайдер) –  ФОП Запрутко Соломія Ігорівна , ідентифікаційний код: 3466500504), який здійснює послуги з розміщення інфопродуктів через Сторінку онлайн курсів.

Замовлення – належним чином оформлена заявка зареєстрованого учасника на купівлю курсу, представлених на сторінці онлайн курсів, відправлена через сайт.

 • Правила

2.1. Інформація, розміщена на сайті, може використовуватися тільки за умови дотримання всіх вимог, тому просимо уважно прочитати Договір публічної оферти (далі – Договір/Договори), що визначають порядок замовлення і проходження курсів. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні , що володіє необхідною право- і дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для придбання електронних курсів через Сторінку курсів . У випадку, якщо Ви не згодні з цим договором, будь ласка, відмовтеся від використання інформації.

2.2. Замовляючи інфопродукти через сторінку онлайн курсів, Учасник погоджується з Договором публічної оферти.

2.3. Продавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір , в зв’язку з чим Учасник зобов’язується регулярно відслідковувати зміни в Договорі, що розміщений на сайті курсів https://solomiazaprutko.com/terms.

 • Інтелектуальна власність

3.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, які опубліковані на сайті, є власністю Продавця і його контрагентів. Назви торгових марок, товарних знаків і логотипи, які розміщені на сайті, є власністю їхніх власників.

 • Момент укладання Замовлення

4.1. Сторони домовляються, що замовлення інфопродукту вважається укладеним і набирає чинності з моменту оплати. З цього моменту зареєстрований учасник зобов’язується переглянути замовлені курси і приступити до їх проходження.

4.2. Сторони домовляються, що даний Договір регламентує відносини між Сторонами, що випливають з такого Замовлення.

 • Права Учасника

5.1. Учасник має право купувати інфопродукти, дотримуючись порядку, встановленого даними правилами щодо онлайн курсів.

5.2. Учасник має право на попередній перегляд вибраних інфопродуктів для ознайомлення, перед його повною покупкою

5.3. Учасник може повернути замовленний інфопродукт і отримати кошти назад тільки протягом 48 годин після оплати.

 • Зобов’язання Учаника

6.1. Учасник зобов’язується в умовах, встановлених даним Договором публічної оферти, користуватися послугами 

6.2. Учасник зобов’язаний оплатити замовлений інфопродукт способом оплати, обраним у розділі Оплати, і перейти у власний кабінет для проходження замовленого курсу чи перегляду матеріалів з медіатеки.

6.3. Учасник зобов’язаний забезпечити секретність даних підключення, не розголошувати їх третім особам і забезпечити, що жодні треті особи не скористаються його даними підключення для отримання послуг і ( або) для Замовлення або придбання інфопродуктів у Продавця. Учасник несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, якщо вони здійснені з використанням даних підключення Учасника. Всі обов’язки і відповідальність, що виникли або пов’язані з діями третіх осіб з використанням даних підключення Учасника, покладаються на Учасника.

6.4. У разі зміни даних, зазначених Учасником у формі реєстрації, Учасник зобов’язаний їх оновити.

6.5. Учасник зобов’язаний у формі реєстрації надати повну, детальну і правильну інформацію про себе. Якщо Учасник у формі реєстрації надає неточні чи невірні дані, Продавець має право анулювати реєстрацію і видалити дані або обмежити можливості Учасника користуватися онлайн інфопродуктами.

 • Права Продавця

7.1. Якщо Учасник намагається зашкодити стабільності та безпеці роботи Онлайн інфопродуктами або порушує свої зобов’язання, Продавець має право негайно і без попередження обмежити або зупинити можливість Учасника користуватися Онлайн інфопродуктами або, в особливих випадках, анулювати реєстрацію Учасника.

7.2. Продавець залишає за собою право в будь-який час, не повідомивши Учаснику, перервати надання послуг, змінювати сторінку курсів повністю або її окремі частини.

7.3. Продавець має право тимчасово або повністю перервати діяльність сторінки онлайн курсів, заздалегідь про це не повідомивши Учаснику.

 • Зобов’язанняПродавця

8.1. Продавець зобов’язується довести до відома Учасника необхідну і достовірну інформацію про інфопродукти.

8.2. Продавець зобов’язується відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» дотримуватися права Учасника на конфіденційність наданої ним інформації, зазначеної у формі реєстрації та оформлення Замовлення.

8.3. Продавець зобов’язується відразу надати доступ Учаснику до замовленого інфопродукту.

8.4. Ми залишаємо за собою право невиконання зобов’язань у разі виникнення форс – мажорних обставин.

 • Характеристики інфопродуктів

9.1. Характеристики кожного інфопродукту  вказуються в описах, розміщених на сайті.

9.2. Продавець відкриває доступ до декількох уроків кожного інфопродукту для ознайомлення учасником перед покупкою.

9.3. Після проходження курсу на відповідний відсоток і вирішення тестових завдань, учасник має право на отримання сертифікату.

 • Оплата і доставка

10.1. Інфопродукти надаються учаснику в онлайн формі відразу після їх оплати.

10.2. Усі придбані учасником інфопродукти зберігаються в особистому електронному кабінеті учасника без обмеження часу і доступні для повторного проходження.

 • Відповідальність

11.1. Учасник повністю відповідає за достовірність даних, зазначених у формі реєстрації. Якщо Учасник у формі реєстрації не надає точні дані, Продавець не несе відповідальність за наслідки, що виникають.

11.2. Учасник несе відповідальність за свої дії, користуючись онлайн курсами.

11.3. Продавець не несе відповідальності за будь-яку інформацію в інфопродукті, яка надана авторами чи партнерами в рамках організації та проведення курсів.

11.3. Продавець звільняється від будь-якої відповідальності у випадках, якщо шкода виникла через те, що Учасник, не врахувавши рекомендацій Продавця і своїх зобов’язань, не ознайомився з даним Договором, незважаючи на те, що така можливість йому була надана.

11.4.  У разі якщо не вдається вирішити суперечку або розбіжності шляхом переговорів, всі розбіжності розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.